jenden classic car auctions

Bentley Turbo R - 1993

Auction

Current bid: €15200.00

Reserve price not met!
  • Start date: 03/05/2022 20:05
  • End date: 17/05/2022 20:05
  • Current bid : €15200.00
  • Published: 28/04/2022 10:59
  • Modified: 28/04/2022 20:21

Description:


Bentley Turbo R

Year: 1993

Mileage: 83.949 kms

Engine: 6.7L - V8 - 389 HP

Transmission: Automatic

Documents (country): Belgium

Location: Belgium

Type seller:  Company

*Estimated by expert Eur. 25.000 / 27.000   This item has a minimumprice set by the seller.

 

No video available

 

ENG:     (NL - DEU – FR below)

Completely eclipsed by Rolls-Royce since the mid-1960s, the Bentley brand was looking for a new model to revive its popularity. The Bentley Turbo R was the luxury sedan that brought the brand back to the fore. Built in just over 7000 units between 1985 and 1997, the Turbo R shares the same chassis as the Mulsanne and is fitted with the engine from the Turbo version of the latter.

With a 320 hp engine and an improved suspension, the Bentley Turbo R offers access to the fun of the brand and to enjoy a model that was recognized at the time as the first Bentley to earn this name for decades.

This Turbo R is offered for sale with Belgian registration documents, service book and invoices.

General condition

The car is well maintained. It starts and runs without any problems.

Nevertheless, it has a major defect to correct (see below).

Work required / Defects to be reported

Work to be done: Electronic kickstand when the vehicle is turned on. Opening/closing the doors permanently works in a premature manner. This does not prevent driving, but does not allow the use of the vehicle in good conditions.

Visual defect: Some paint bubbles can be seen on the rear of the vehicle.

Main equipment and options

 

Leather furnishing

Radio

Adjustable electric seats

Heated seats

 

The vehicle has not had an accident.

The vehicle was not modified.

The seller does not have the service book.

Billing history partially.

The vehicle is not eligible for VAT deduction.

 

NL:

Sinds het midden van de jaren zestig volledig overschaduwd door Rolls-Royce, was het merk Bentley op zoek naar een nieuw model om zijn populariteit nieuw leven in te blazen. De Bentley Turbo R was de luxe sedan die het merk weer op de voorgrond bracht. Gebouwd in iets meer dan 7000 eenheden tussen 1985 en 1997, heeft de Turbo R hetzelfde chassis als de Mulsanne en is uitgerust met het motorblok van de Turbo-versie van de laatste.

Met een blok van 320 pk en een verbeterde ophanging biedt de Bentley Turbo R toegang tot het plezier van het merk en om te genieten van een model dat destijds werd erkend als de eerste Bentley die deze naam al decennia lang verdiende.

Deze Turbo R wordt te koop aangeboden met Belgische registratiedocumenten, serviceboek en facturen.

Algemene toestand

De auto is goed onderhouden. Het start en draait zonder problemen.

Niettemin heeft het een groot defect om te corrigeren (zie hieronder).

Werkzaamheden nodig / Te melden gebreken

Werk dat moet worden gedaan: elektronische standaard wanneer het voertuig wordt ingeschakeld. Het openen/sluiten van de deuren werkt permanent op een vroegtijdige manier. Dat belet het rijden niet, maar maakt het gebruik van het voertuig in goede omstandigheden niet mogelijk.

Visueel defect: aan de achterkant van het voertuig zijn enkele verfbellen te zien.

Belangrijkste uitrusting en opties

 

Lederen bekleding

Radio

Verstelbare elektrische stoelen

Verwarmde stoelen

 

Het voertuig heeft geen ongeval gehad.

Het voertuig werd niet gewijzigd.

De verkoper beschikt niet over het onderhoudsboekje.

Factuurgeschiedenis gedeeltelijk.

Het voertuig komt niet in aanmerking voor BTW-aftrek.

 

DEU:

Seit Mitte der 1960er Jahre völlig von Rolls-Royce in den Schatten gestellt, suchte die Marke Bentley nach einem neuen Modell, um ihre Popularität wiederzubeleben. Der Bentley Turbo R war die Luxuslimousine, die die Marke wieder nach vorne brachte. Der Turbo R wurde zwischen 1985 und 1997 in etwas mehr als 7000 Einheiten gebaut, hat das gleiche Chassis wie der Mulsanne und ist mit dem Motor der Turbo-Version des letzteren ausgestattet.

Mit einem 320-PS-Motor und einer verbesserten Federung bietet der Bentley Turbo R Zugang zum Spaß der Marke und zum Genießen eines Modells, das seinerzeit als erster Bentley anerkannt wurde, der diesen Namen seit Jahrzehnten verdient.

Dieser Turbo R wird mit belgischen Zulassungsdokumenten, Serviceheft und Rechnungen zum Verkauf angeboten.

Allgemeinzustand

 

Das Auto ist gut gepflegt. Es startet und läuft ohne Probleme.

Trotzdem hat es einen großen Fehler zu beheben (siehe unten).

Erforderliche Arbeiten / Mängel sind zu melden

 

Auszuführende Arbeiten: Elektronischer Seitenständer bei eingeschaltetem Fahrzeug. Das Öffnen/Schließen der Türen wirkt dauerhaft vorzeitig. Dies hindert das Fahren nicht, erlaubt jedoch nicht die Nutzung des Fahrzeugs unter guten Bedingungen.

 

Optischer Mangel: Am Fahrzeugheck sind einige Farbblasen zu sehen.

Hauptausstattung und Optionen

 

Lederausstattung

Radio

Verstellbare elektrische Sitze

Beheizte Sitze

Das Fahrzeug hatte keinen Unfall.

Das Fahrzeug wurde nicht modifiziert.

Der Verkäufer hat kein Serviceheft.

Abrechnungsverlauf teilweise.

Das Fahrzeug ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.

 

FR:

Complètement éclipsée par Rolls-Royce depuis le milieu des années 1960, la marque Bentley cherchait un nouveau modèle pour raviver sa popularité. La Bentley Turbo R est la berline de luxe qui a remis la marque sur le devant de la scène. Construite à un peu plus de 7000 exemplaires entre 1985 et 1997, la Turbo R partage le même châssis que la Mulsanne et est équipée du moteur de la version Turbo de cette dernière.

Avec un moteur de 320 ch et une suspension améliorée, la Bentley Turbo R permet d'accéder au plaisir de la marque et de profiter d'un modèle reconnu à l'époque comme la première Bentley à porter ce nom depuis des décennies.

Cette Turbo R est proposée à la vente avec ses documents d'immatriculation belges, son carnet d'entretien et ses factures.

Conditions générales

La voiture est bien entretenue. Il démarre et tourne sans problème.

Néanmoins, il a un défaut majeur à corriger (voir ci-dessous).

Travaux à prévoir / Défauts à signaler

 

Travaux à effectuer : Béquille électronique à l'allumage du véhicule. L'ouverture/fermeture des portes fonctionne en permanence de manière prématurée. Cela n'empêche pas de rouler, mais ne permet pas l'utilisation du véhicule dans de bonnes conditions.

 

Défaut visuel : Quelques bulles de peinture sont visibles à l'arrière du véhicule.

Principaux équipements et options

 

Ameublement en cuir

Radio

Sièges électriques réglables

Sièges chauffants

 

Le véhicule n'a pas eu d'accident.

Le véhicule n'a pas été modifié.

Le vendeur n'a pas le carnet d'entretien.

Historique de facturation partiel.

Le véhicule n'est pas éligible à la déduction de la TVA.

 

*Please notice:

Buyingcommision is 5%, with a minimum of € 500,- and a maximum of € 5.000,- incl VAT.

Your bid via jenden is a binding offer, see the general terms and conditions. We always recommend that you view the vehicle, so that you, as a serious bidder, know for sure what you are buying.
A viewing is possible by appointment via the jenden servicedesk. Of course we strive to, by means of photos and text to create the best possible impression of (the condition of) the lot concerned.

We can provide transport to your front door at a very competitive rate through a few specialized transport companies that we work with.


399 Views

Subscribe to our newsletter