Welcome to jenden.eu online classic car auctions! Sign In Are you new to our site? Register now
Categories

Classic Cars

browse in 3 listings

Youngtimers

browse in 1 listings

Exclusive Cars

browse in 1 listings

Fixed price area

browse in 29 listings

We are processing your payment,do not close this window.

10 votes

Description


FerrariDino 308 GT4197648.422 km.2.927 cm3 – V8 – 255 PSManual TransmissionDocuments the NetherlandsType seller:  Company
*Buy now at fixed price.You can watch the video of this car here: Sadly no video available…Description:   (Dutch and German below)ENG:A superb 1976 Ferrari Dino 308 GT4 with 48,422 Km on the clock. The car was delivered to the first owner in Monaco in 1976 and was sold in 1987 to the second owner in the South of France where the car was stored in a barn. The car was brought to the Netherlands in November 2012 for restoration / construction. The car has recently been completely technically renewed and extensively maintained.Maintenance October 2013 to March 2019Tires and Rims: Four new Michelin XWX, replacing the 1986 Michelin XWX tires. The original rims were sanded bare and tightened and repainted.Suspension and steering: The entire wheelhouse has been replaced by a new one according to original specifications and transmission including steering balls and has been aligned.Air conditioning: The entire system has been replaced, including pipes, drying and a new compressor. The condenser was already replaced in 2013. And filled with R13A.Engine and maintenance service in 2018: Engine oil, gear oil and brake fluid and all filters have been replaced. Clutch, valve clearance and carburettors are adjusted. The spark plugs have been checked. Also a new timing belts with 4 new camshaft pulleys (improved aftermarket versions).Interior: The interior has been overhauled and re-upholstered to an original situation with original materials according to the original specifications.Exterior: Replace motor window control passenger side including window and guide rubbers.Technic:Cylinder heads: These are slightly flattened, the valves have been reground and the heads have been cleaned. Then the valves are adjusted. The heads are built with a new gasket set. New belts and tensioners have been used for distribution. On the left head, a new connection socket has been installed in the head for the stove connections. A new tensioning mechanism has been installed on the right head.Engine block: The piston liners have been honed and the pistons have been fitted with new piston rings. The block has been cleaned and built with new gaskets.Lube oil system: The system has been cleaned with new gaskets, filter and oil pressure sensor. The pipes for the crankcase ventilation have been replaced. And the oil has been replaced with a full synthetic 10W40 of CF quality.Cooling system: Radiator has a new brass core. All rubber hose pieces and clamps have been replaced. The water pump is also equipped with new bearings and seals. The thermostat has been renewed. The aluminum pipes that run through the tunnel from front to back have been replaced by pipes with a thicker wall thickness.Fuel system: A new fuel pump has been installed and the fuel filter has also been replaced. The air filter box has been re-shrunk. All flexible fuel lines have been replaced including clamps. the carburettors and all aluminum pipes have been ultrasonically cleaned.Clutch: The clutch plate has been re-coated with a high-quality racing material. The top bearing has been replaced. The thrust bearing and thrust group have been cleaned and refitted. The transmission locknut has been renewed.Gearbox: The gearbox has been cleaned internally and externally. Then the box is filled with Kroon Classic Gear MP90.Drive shafts: The drive shafts have been cleaned and reassembled.Wheel suspension and wheelhouse: The left cover of the wheelhouse has been replaced. The bushings of the support arms and torsion bars all round have been replaced. The play on the wheel bearings is adjusted. And then everything is aligned.Brakes: The brakes are overhauled all around and provided with new rings ect. A new piston has been placed on the front right.Electric: A fully automatic antenna with relay switching was installed, the antenna was not present when the car was purchased. The alternator has been overhauled and equipped with new brushes and a new voltage regulator. The starter motor has been overhauled and equipped with new starter relays. The spark plugs have been replaced including new spark plug cables, new distributor cap and new contact points.The fog lamps have been replaced for new Carellos. Speakers are fitted with MDF adapters. A new battery has been installed. The reversing glass has been replaced. The indicators have been renewed, these were different on the left and right.Body: The 308 GT4 Dino emblem has been replaced, it was broken. The seat sliders have been replaced for universal Ricaro sliders. The wiper blades have been replaced.Airco: The condenser has been renewed. The air conditioner has been vacuum tested and filled and an active leak-proofing agent has been added.NL:

Een sublieme Ferrari Dino 308 GT4 van 1976 met 48.422 Km op de teller. De auto is in 1976 geleverd aan de eerste eigenaar in Monaco en is in 1987 verkocht aan de tweede eigenaar in Zuid Frankrijk waar de auto in een boerenschuur is weggezet. De auto is in november 2012 naar Nederland gebracht voor restauratie/opbouw. De auto is recent compleet technisch vernieuwd en groot onderhouden.Onderhoud oktober 2013 t/m maart 2019Banden en velgen: Vier nieuwe Michelin XWX , ter vervanging van de Michelin XWX banden uit 1986. De originele velgen zijn kaal geschuurd en strak gemaakt en opnieuw gespoten.Ophanging en stuurinrichting: Het gehele stuurhuis is vervangen door een nieuw exemplaar volgens originele specificaties en overbrenging inclusief stuurkogels en is daarna uitgelijnd.Airconditioning: Het gehele systeem is vervangen, inclusief leidingen, drogen en een nieuwe compressor. De condensor is reeds in 2013 vervangen. En gevuld met R13A.Motor en onderhoudsservice in 2018: Motorolie, versnellingsbakolie en remvloeistof en alle filters zijn vervangen. Koppeling, klepspeling en de carburateurs zijn afgesteld. De bougies zijn gecontroleerd. Tevens een nieuwe distributieriemen met 4 nieuwe nokkenas pulleys (verbeterde aftermarket versies).Interieur: Het interieur is gereviseerd en opnieuw bekleed naar een originele situatie met originele materialen volgens de originele specificaties.Exterieur: Motor raambediening passagierszijde vervangen inclusief raam en geleidingsrubbers.Techniek:Cilinderkoppen: Deze zijn lichtelijk gevlakt, de kleppen zijn opnieuw ingeslepen en de koppen zijn gereinigd. Daarna zijn de kleppen afgesteld. De koppen zijn opgebouwd met een nieuw pakkingset. Voor de distributie zijn nieuwe riemen en spanrollen gebruikt. Aan de linkerkop is een nieuwe aansluitbus in de kop gezet voor de kachelaansluiten. Aan de rechterkop is een nieuw spanmechanisme geïnstalleerd.Motorblok: De zuigervoeringen zijn gehoond en de zuigers zijn gemonteerd met nieuwe zuigerveren. Het blok is schoongemaakt en opgebouwd met nieuwe pakkingen.Smeerolie systeem: Het systeem is gereinigd met nieuwe pakkingen, filter en oliedruksensor. De leidingen voor de carter ventilatie zijn vervangen. En de olie is vervangen voor een vol synthetische 10W40 van CF kwaliteit.Koelsysteem: Radiator is een nieuwe core van messing in gezet. Alle rubberen slang stukken en klembanden zijn vervangen. Ook de waterpomp is voorzien van nieuwe lagers en afdichtingen. De thermostaat is vernieuwd. De aluminium leidingen die door de tunnel van voor naar achteren lopen zijn vervangen door leidingen met een een dikkere wanddikte.Brandstofsysteem: Er is een nieuwe brandstofpomp geplaatst en ook de brandstof filter is vervangen. Het luchtfilterbak is opnieuw in de krimplak gezet. Alle flexibele brandstofleidingen zijn vervangen inclusief klemmen. de carburateurs en alle aluminium leidingen zijn in ultrasoon gereinigd.Koppeling: De koppelingsplaat is opnieuw bekleed met een hoogwaardig race materiaal. De toplager is vervangen. De druklager en de drukgroep zijn schoongemaakt en opnieuw gemonteerd. De borgmoer voor de overbrenging is vernieuwd.Versnellingsbak: de versnellingsbak is intern en extern gereinigd. Daarna is de bak gevuld met Kroon Classic Gear MP90.Aandrijfassen: De aandrijfassen zijn gereinigd en opnieuw gemonteerd.Wielophanging en stuurhuis: De linker hoes van het stuurhuis is vervangen. De bussen van de draagarmen en torsiebars rondom zijn vervangen. De speling op de wiellagers zijn afgesteld. En daarna is alles uitgelijnd.Remmen: De remmen zijn rondom overhaalt en voorzien van nieuwe ringen ect. Rechtsvoor is een nieuwe zuiger geplaatst.Elektrisch: Er is een volautomatische antenne geplaatst met relais schakeling, de antenne was niet aanwezig bij de koop van de auto. De dynamo is gereviseerd en voorzien van nieuwe borstels en een nieuwe spanningsregelaar. De startmotor is gereviseerd en voorzien van nieuwe startrelais. De bougies zijn vervangen inclusief nieuwe bougies kabels, nieuwe verdelerkap en nieuwe contactpuntjes.De mistlampen zijn vervangen voor nieuwe Carellos. Er zijn luidsprekers aangebracht met MDF adapters. Er is een nieuwe accu geplaatst. Het achteruitrijglas is vervangen. De knipperlichten zijn vernieuwd, deze waren links en rechts verschillend.Carrosserie: Het 308 GT4 Dino embleem is vervangen, deze was gebroken. De stoelsledes zijn vervangen voor universele Ricaro sledes. De ruitenwisserbladen zijn vervangen.Airco: De condensor is vernieuwd. De airco is op vacuüm getest en opgevuld en tevens is een actief lekdichtheid middel toegevoegd.

DEU:Ein hervorragender 1976er Ferrari Dino 308 GT4 mit 48.422 km auf der Uhr. Das Auto wurde 1976 an den ersten Besitzer in Monaco ausgeliefert und 1987 an den zweiten Besitzer in Südfrankreich verkauft, wo das Auto in einer Scheune gelagert wurde. Das Auto wurde im November 2012 zur Restaurierung / Konstruktion in die Niederlande gebracht. Das Auto wurde kürzlich komplett technisch erneuert und umfassend gewartet.Wartung Oktober 2013 bis März 2019Reifen und Felgen: Vier neue Michelin XWX, die die 1986er Michelin XWX-Reifen ersetzen. Die Originalfelgen wurden blank geschliffen und festgezogen und neu lackiert.Federung und Lenkung: Das gesamte Steuerhaus wurde gemäß den ursprünglichen Spezifikationen und dem Getriebe einschließlich der Lenkkugeln durch ein neues ersetzt und ausgerichtet.Klimaanlage: Das gesamte System wurde ersetzt, einschließlich Rohre, Trocknung und eines neuen Kompressors. Der Kondensator wurde bereits 2013 ausgetauscht. Und gefüllt mit R13A.Motor- und Wartungsservice im Jahr 2018: Motoröl, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit sowie alle Filter wurden ersetzt. Kupplung, Ventilspiel und Vergaser sind eingestellt. Die Zündkerzen wurden überprüft. Auch ein neuer Zahnriemen mit 4 neuen Nockenwellenscheiben (verbesserte Aftermarket-Versionen).Innenraum: Der Innenraum wurde überarbeitet und in einer ursprünglichen Situation mit Originalmaterialien gemäß den ursprünglichen Spezifikationen neu gepolstert.Außen: Ersetzen Sie die Beifahrerseite der Motorfenstersteuerung einschließlich Fenster- und Führungsgummis.Technik:Zylinderköpfe: Diese sind leicht abgeflacht, die Ventile wurden nachgeschliffen und die Köpfe wurden gereinigt. Dann werden die Ventile eingestellt. Die Köpfe sind mit einem neuen Dichtungssatz ausgestattet. Für die Verteilung wurden neue Riemen und Spanner verwendet. Am linken Kopf wurde eine neue Anschlussbuchse für die Ofenanschlüsse im Kopf installiert. Am rechten Kopf wurde ein neuer Spannmechanismus installiert.Motorblock: Die Kolbenbuchsen wurden geschliffen und die Kolben mit neuen Kolbenringen ausgestattet. Der Block wurde gereinigt und mit neuen Dichtungen gebaut.Schmierölsystem: Das System wurde mit neuen Dichtungen, Filter und Öldrucksensor gereinigt. Die Rohre für die Kurbelgehäuseentlüftung wurden ersetzt. Das Öl wurde durch ein vollsynthetisches 10W40 in CF-Qualität ersetzt.Kühlsystem: Der Kühler hat einen neuen Messingkern. Alle Gummischlauchteile und -klemmen wurden ersetzt. Die Wasserpumpe ist außerdem mit neuen Lagern und Dichtungen ausgestattet. Der Thermostat wurde erneuert. Die Aluminiumrohre, die von vorne nach hinten durch den Tunnel verlaufen, wurden durch Rohre mit einer dickeren Wandstärke ersetzt.Kraftstoffsystem: Eine neue Kraftstoffpumpe wurde installiert und der Kraftstofffilter wurde ebenfalls ersetzt. Der Luftfilterkasten wurde neu geschrumpft. Alle flexiblen Kraftstoffleitungen einschließlich Klemmen wurden ersetzt. Die Vergaser und alle Aluminiumrohre wurden mit Ultraschall gereinigt.Kupplung: Die Kupplungsscheibe wurde mit einem hochwertigen Rennmaterial neu beschichtet. Das obere Lager wurde ersetzt. Das Axiallager und die Schubgruppe wurden gereinigt und wieder eingebaut. Die Getriebesicherungsmutter wurde erneuert.Getriebe: Das Getriebe wurde innen und außen gereinigt. Dann wird die Box mit Kroon Classic Gear MP90 gefüllt.Antriebswellen: Die Antriebswellen wurden gereinigt und wieder zusammengebaut.Radaufhängung und Steuerhaus: Die linke Abdeckung des Steuerhauses wurde ersetzt. Die Buchsen der Tragarme und Torsionsstäbe sind rundum ersetzt worden. Das Spiel an den Radlagern wird eingestellt. Und dann ist alles ausgerichtet.Bremsen: Die Bremsen werden rundum überholt und mit neuen Ringen usw. vorsehen. Ein neuer Kolben wurde vorne rechts platziert.Elektrisch: Eine vollautomatische Antenne mit Relaisschaltung wurde installiert, die Antenne war beim Kauf des Autos nicht vorhanden. Die Lichtmaschine wurde überholt und mit neuen Bürsten und einem neuen Spannungsregler ausgestattet. Der Anlasser wurde überholt und mit neuen Anlasserrelais ausgestattet. Die Zündkerzen wurden ersetzt, einschließlich neuer Zündkerzenkabel, neuer Verteilerkappe und neuer Kontaktpunkte.Die Nebelscheinwerfer wurden gegen neue Carellos ausgetauscht. Die Lautsprecher sind mit MDF-Adaptern ausgestattet. Eine neue Batterie wurde installiert. Das Umkehrglas wurde ersetzt. Die Indikatoren wurden erneuert, diese waren links und rechts unterschiedlich.Karosserie: Das 308 GT4 Dino Emblem wurde ersetzt, es war kaputt. Die Sitzschieber wurden durch universelle Ricaro-Schieber ersetzt. Die Wischerblätter wurden ersetzt.Airco: Der Kondensator wurde erneuert. Die Klimaanlage wurde vakuumgetestet und gefüllt und ein aktives Leckschutzmittel wurde hinzugefügt. 


Contact seller

Close
  *
  This field is required

  Listing location

  the Netherlands
  Contact seller

  Seller's email address

  Close
  .
  - you cannot copy & paste mail, you need to rewrite it
  - do not send spam
  - ask only questions related to this product
  - do not be rude
  Hello! Sign in to get more.
  Home Search My account My alerts My personal info My listings Mail us
  Refine search
  Keyword
  Category
  Location

  Region

  City

  Pictures
  Advanced
  Clean search